Política de privacitat

 

Benvingut a la pàgina web https://www.casamaresma.cat/

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

 

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.casamaresma.cat és un domini de Casa Maresma, amb domicili a C/ Rambla Països Catalans, 4, 08110 Montcada i Reixac.

 

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

Com a usuari d’aquesta WEB, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent. Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

 

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals Casa Maresma és titulars o llicenciatari legítim.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

 

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Casa Maresma no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

 

5- POLÍTICA DE PRIVADESA I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de Vè. certes dades de caràcter personal. Els llocs on es recullen i la finalitat concreta de les mateixes son:
REGISTRA’T: dades necessàries per atendre les seves comandes i facturar-les.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per Vè., seran tractades per Casa Maresma amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol•licita. Les seves dades sols seran cedides a tercers davant d’imperatiu legal. Així mateix, l’informem que no seran utilitzades per a la presa automàtica de decisions, ni elaboració de perfils. Es conservaran seguint les directrius de la legislació tributària vigent.

La informació personal recollida tractada per Casa Maresma, qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.

En qualsevol moment Vè. pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, indicant-ho per escrit a l’empresa Casa Maresma adreça C/ Rambla Països Catalans, 4, 08110 Montcada i Reixac o per correu electrònic a: info@casamaresma.cat. 

 

6- LEGISLACIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol polèmica en relació a aquest lloc WEB es resoldrà davant la jurisdicció espanyola.